1. Ustawianie trybu pracy
AUTO/COOL/DRY/HEAT/FAN
– automatyczny / chłodzenie / osuszanie ogrzewanie / wentylacja

2. Ustawienia prędkości pracy wentylatora
HIGH / MED / LOW / AUTO
– wysoka / średnia / niska / automatyczna

3. Nawiew pionowy typu SWING

4. Funkcja FEELING

5. Silny nawiew

6. Funkcja SLEEP

7. Wyświetlacz LED ON/OFF

8. Ustawianie temperatury / ustawienia
zakresu pracy TIMERA

9. Włącz / Wyłącz

10. TIMER (włącz / wyłącz)

11. Nawiew poziomy typu SWING

12. Funkcja CLEAN

13. Funkcja Health

14. Funkcja FUNGUSPROOF (antygrzybicza)

1. Numer parametru

2. Wartość ustawień

3. Zwiększanie wartości przycisku „Numer parametru”

4. Zwiększanie wartości przycisku „Wartość ustawień”

5. Przycisk potwierdzający wybór

6. Zmniejszanie wartości przycisku „Numer parametru”

7. Zmniejszanie wartości przycisku „Wartość ustawień”

8. Ustawianie temperatury / ustawienia

1. Numer parametru

2. Wartość ustawień

3. Zwiększanie wartości przycisku „Numer parametru”

4. Zwiększanie wartości przycisku „Wartość ustawień”

5. Przycisk potwierdzający wybór

6. Zmniejszanie wartości przycisku „Numer parametru”

7. Zmniejszanie wartości przycisku „Wartość ustawień”

8. Ustawianie temperatury / ustawienia