Charakterystyka

Użytkownik nie musi przebywać w miejscu pracy klimatyzatora aby monitorować i sterować jego funkcjami, może to robić za pomocą komputera. Poprawia to znacznie wygodę sterowania pracą klimatyzatora i zwiększa jego wydajność.

Możliwość szybkiego wychwycenia błędów w pracy klimatyzatora, co pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji i minimalizuje ewentualne straty. Programator czasowy z możliwością wprowadzenia szczegółowych ustawień tygodniowych, w pełni zautomatyzowany system pracy urządzenia.

Każda jednostka VRF posiada dostęp do maksymalnie 63 jednostek wewnętrznych. System ten posiada dostęp do maksymalnie 64 systemów zewnętrznych VRF; w przypadku większej ilości systemów konieczne jest zastosowanie regeneratora , aby zwiększyć RS485 sprzętu sieciowego .