3 najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać klimatyzator